O Autorze
Grzegorz Łęcicki - ur. w Warszawie w 1958 r.; abiturient „Żoliborskiej Jedynki”, absolwent Akademii Teologii Katolickiej, teolog-apologetyk, uczeń ks. prof. dr. hab. Tadeusza Gogolewskiego; mąż i ojciec; dziennikarz prasowy i radiowy; m. in. pracował jako redaktor „Tygodnika Polskiego”, „Przeglądu Katolickiego”, „Słowa - Dziennika Katolickiego”; w latach 1997-2003 był stałym felietonistą „Niedzieli Warszawskiej”, a od 2010 do 2016 r. „Echa Katolickiego” - tygodnika diecezji siedleckiej; w latach 2000-2003 był dyrektorem programowym Radia Warszawa, czyli rozgłośni diecezji warszawsko-praskiej.
Od 2004 r. jest nauczycielem akademickim; w latach 2005 - 2012 wykładał w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, której w latach 2007-2011 był również prorektorem; od 2004 r. prowadzi zajęcia na UKSW, którego od 2009 r. jest pracownikiem etatowym; doktor habilitowany; specjalista w zakresie teologii kultury oraz teologii mediów; profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu; badacz mediów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych; autor monografii i artykułów naukowych oraz publikacji popularnonaukowych.
Należy do pierwszych polskich biografów Matki Teresy z Kalkuty (1998) oraz jest autorem pierwszej naukowej biografii ks. Zdzisława Peszkowskiego, Kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie ( 2008, 2012).
Z książek poświęconych osobie, posłudze i nauczaniu Jana Pawła II wyróżnia się monografia teologiczno-medioznawcza Media wizualne w nauczaniu Jana Pawła II ( 2012, 2013 ).
Problematyki szczęścia i miłości dotyczy zarówno rozprawa naukowa Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła ( 2011 ), jak i publikacja o charakterze popularnym: Wyjątkowy poradnik szczęścia małżeńskiego ( 2010 ). O oryginalności najnowszej książki pt. Antymatki (2017) stanowi nie tylko specyficzna tematyka, ale i połączenie jej z refleksją teologiczną oraz medioznawczą, a dokładniej filmologią.