Poznań, 21 stycznia 2017 : spotkanie autora i wydawcy książki " Antymatki" w siedzibie Radia Emaus najpierw z przedstawicielami Stowarzyszenia Prasy Parafialnej oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, a potem z reprezentantami rozmaitych ruchów i wspólnot katolickich.
22
stycznia - spotkanie autorskie w ośrodku kultury w Luboniu pod Poznaniem, na którym obecna była pani burmistrz miasta Luboń - Małgorzata Machalska.
Oba spotkania prowadziła p. Aleksandra Wyganowska.
Fot. Robert Woźniak