Pan profesor wygłosił prelekcję nt. "Medialne obrazy wiary, miłości, małżeństwa i rodziny." o godz. 10:00 i 13:00. Omawiany temat profesor wyjaśniał na kilku przykładach. Na spotkanie po Mszy św. o godz. 9:00 w sposób szczególny zostali zaproszeni rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Natomiast po Eucharystii o godz. 12:00 Pan profesor spotkał się z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania oraz ich rodzicami. Na tym spotkaniu poruszył on również temat wartości bierzmowania. Po spotkaniu można było nabyć książki autorstwa Pana Grzegorza Łęcickiego.